Globálne otepľovanie a extrémy tepla na zvýšenie inflačných tlakov

Vplyvy klímy na ekonomickú produktivitu naznačujú, že zmena klímy môže ohroziť cenovú stabilitu. Tu aplikujeme regresie s fixnými efektmi na viac ako 27 000 pozorovaní mesačných indexov spotrebiteľských cien na celom svete, aby sme kvantifikovali vplyvy klimatických podmienok na infláciu.  Vyššie teploty zvyšujú potraviny a celkovú infláciu počas 12 mesiacov v krajinách s vyšším aj nižším príjmom. Účinky sa líšia v jednotlivých ročných obdobiach a regiónoch v závislosti od klimatických noriem, s ďalšími vplyvmi dennej premenlivosti teplôt a extrémnych zrážok.  Vyhodnotenie týchto výsledkov na základe nárastu teploty predpovedaného na rok 2035 znamená tlaky na zvýšenie cien potravín a celkovú infláciu o 0,92 – 3,23 a 0,32 – 1,18 percentuálnych bodov ročne v priemere na celom svete (rozsah neistoty v rámci emisných scenárov, klimatických modelov a empirických špecifikácií). (Maximilián Kotz , Friderike Kuik, Christiane Nicke, viac na nature.com)