Prvá správa Komisie o skutočných emisiách CO2 osobných a dodávkových vozidiel s použitím údajov z palubných zariadení na monitorovanie spotreby paliva

Prvé údaje zo vzorky 600 000 áut naznačujú, že skutočná spotreba paliva a emisie CO 2 naftových a benzínových vozidiel na cestách sú približne o 20 % vyššie, ako uvádzajú oficiálne hodnoty z použitého štandardizovaného testu typového schválenia WLTP. na regulačné účely. Tento nesúlad je v súlade s tým, čo Komisia očakávala.

V prípade plug-in hybridných elektrických vozidiel boli skutočné emisie CO 2 v priemere 3,5-krát vyššie ako laboratórne hodnoty, čo potvrdzuje, že tieto vozidlá v súčasnosti nevyužívajú svoj potenciál, najmä preto, že sa nenabíjajú a nejazdia plne elektricky. často, ako sa predpokladá.

Keď sa súbor údajov v nasledujúcich rokoch rozšíri a jeho reprezentatívnosť vyvíjajúcej sa flotily sa bude zlepšovať, bude možné určiť, ako sa bude medzera vyvíjať a či by sa mali prijať ďalšie kroky, aby sa zabránilo jej zväčšovaniu. (Viac na climate.ec.europa.eu)