Metán: silný skleníkový plyn ohrievajúci planétu

Rozhovory o klíme sa často točia okolo znižovania najnebezpečnejšieho skleníkového plynu CO 2 . Ale na celosvetovom fóre v Ženeve sa tento týždeň objavia ďalšie silné emisie metánu, ktoré zachytávajú teplo. Metán – ktorý je silný, ale relatívne krátkodobý – je kľúčovým cieľom pre krajiny, ktoré chcú rýchlo znížiť emisie a spomaliť zmenu klímy.

Je to najmä preto, že veľké množstvá metánu jednoducho unikajú do atmosféry z ropných a plynárenských projektov.

Emisie metánu z priemyslu fosílnych palív sa podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) tri po sebe nasledujúce roky zvyšujú a v roku 2023 dosiahli takmer rekordné hodnoty. (Juliena MIVIELLEHO, viac na phys.org)