Integrácia klimatických zmien do vzdelávania a aktivít

Podľa prieskumu EIB o klíme je zmena klímy pre veľkú väčšinu Európanov najväčšou výzvou súčasnosti. A plne chápeme, aké náročné môže byť pre učiteľov stráviť túto zložitú tému, aby ju dokázali deťom zrozumiteľne vysvetliť. Je tiež náročné zabezpečiť, aby sme v triede vytvárali skôr nádej než úzkosť.

Európska investičná banka (EIB) je na čele globálneho úsilia v boji proti klimatickým zmenám, ale každý má svoju úlohu, od medzinárodných inštitúcií až po vlády, spoločnosti a jednotlivcov. Prvým krokom je uvedomenie, ktoré začína už v najútlejšom veku. To je dôvod, prečo EIB, klimatická banka EÚ, vytvorila vzdelávací obsah určený pre žiakov základných škôl a ich učiteľov, v ktorom jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, čo je klimatická zmena, čo ju spôsobuje a ako ju možno zmierniť.

Objavte náš kompletný balík videí a materiálov na tlač pre učiteľov. (Viac na www.eib.org)