Udržateľné technológie v podnikoch: Smerom k zelenšej budúcnosti

Udržateľné technológie sú silným nástrojom na podporu ekonomickej prosperity a zároveň minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie. S rastúcimi environmentálnymi výzvami, ako je znečistenie ovzdušia, nedostatok zdrojov a zmena klímy, sa úloha udržateľných technológií stáva ešte dôležitejšou. Mnohí vplyvní politici a lídri uznali naliehavosť riešenia environmentálnych problémov a zdôraznili potrebu inovatívnych riešení na zmiernenie ich vplyvu. A keďže sa aj zákazníci stávajú „vedomými kupujúcimi“, mnohé spoločnosti a dokonca aj začínajúce podniky začleňujú udržateľnosť do svojich podnikov.

Tu je niekoľko príkladov toho, ako podniky smerujú k udržateľným technológiám:

  1. Napríklad AI sa dá využiť na odhad energetických požiadaviek. V súlade s tým môže byť dodávka upravená tak, aby bol minimálny odpad. Podobne v poľnohospodárstve je možné po zvážení typu pôdy odhadnúť vhodný podiel hnojív a pesticídov, ktoré sa majú aplikovať na rôzne druhy plodín.

(Nidhi Karanwal, Viac na community.nasscom.in)