Príručka CLIMAAX: rámec krok za krokom, ktorý prevedie regióny úplným hodnotením klimatických rizík

Predstavujeme príručku CLIMAAX – špecializovanú príručku pre regióny, ktorá sa orientuje v zložitosti súčasných a budúcich klimatických rizík. Poskytnutím rámca a nástrojov krok za krokom sa príručka snaží pomôcť regiónom pochopiť, aké je ich klimatické riziko, a inšpirovať k činnosti.  Mottom príručky je „Štandardizovaná flexibilita“ . Spojením týchto dvoch konceptov sme vytvorili množstvo materiálu a zároveň vám umožnili tvarovať ho podľa vašich požiadaviek.

Náš záväzok presahuje rámec skúmania nových klimatických hodnôt. Naším cieľom je prejsť od údajov k vplyvom naprieč sektormi a poskytnúť zainteresovaným stranám usmernenie, ktoré je možné vykonať. (Viac na handbook.climaax.eu)