Klimatická banka EÚ

Európska investičná banka je jedným z hlavných svetových financovateľov opatrení v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti. Desaťročie  2021-2030  je rozhodujúce pre riešenie klimatických a environmentálnych núdzových situácií na našej planéte. Na dosiahnutie tohto cieľa   sú potrebné bilióny investícií .  Európska únia a EIB zohrávajú vedúcu úlohu pri implementácii Parížskej dohody. Udržateľnosť kladieme  do centra našich aktivít. Musíme:

  • obmedziť  globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami do konca tohto storočia,
  • prispôsobiť  sa nevyhnutným vplyvom zmeny klímy
  • bojovať proti  zhoršovaniu životného prostredia,
  • zastaviť  stratu biodiverzity a
  • zastaviť  rozširovanie nerovností.

Európska únia stojí na čele globálneho boja proti zmene klímy a zhoršovaniu životného prostredia.  Prostredníctvom   Európskej zelenej dohody sa EÚ zameriava na to, aby bolo európske hospodárstvo udržateľné a inkluzívne. EIB je dôležitým partnerom v tejto novej stratégii rastu, pričom zohráva vedúcu úlohu pri implementácii  Parížskej dohody   a  cieľov trvalo udržateľného rozvoja .   (Viac na www.eib.org)