Budúcnosť je pravdepodobne menej lyžovateľná vďaka klimatickým zmenám

Predpokladá sa, že klimatické zmeny zmenia vzory snehových zrážok, čo ovplyvnia lyžiarske oblasti s ekonomickými a ekologickými dôsledkami. V tejto štúdii výskumníci predpovedali trendy v dňoch prírodnej snehovej pokrývky v tomto storočí podľa troch scenárov zmeny prostredia: (nízke emisie CO 2 (SSP1-2.6), vysoké emisie (SSP3-7.0) a veľmi vysoké emisie (SSP5-8.5). významný významný deň pokles snehovej pokrývky vo všetkých lyžiarskych oblastiach (z priemeru 216 dní snehovej pokrývky v minulosti na 141 dní snehovej pokrývky v scenári s vysokými emisiami), s veľkým rýchlym poklesom v nižších nadmorských výškach. Autori očakávajú rozšírenie infraštruktúry smerom do vyšších nadmorských výšok, čo ohrozuje biodiverzitu medzi vysokohorskými druhmi. ( Public Library of Science, Anna-Lise Paris, Viac na phys.org)