Päť spôsobov, ako môžu moderné podniky využiť ESG

Mnohé organizácie sa dôkladne oboznamujú s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi aspektmi (ESG) a reagujú na rôzne faktory, od vládnych iniciatív zameraných na nulové čisté emisie až po verejné cítenie v prospech praktík ESG. Aj keď tieto výsledky ukazujú, že organizácie sledujú ciele ESG, tiež si myslím, že existuje priestor na zlepšenie. Keďže spoločnosti čelia neistej globálnej ekonomike, nedostatku zručností a iným problémom, je dôležité, aby ESG nebolo len módnym slovom alebo začiarkavacím políčkom v záujme dodržiavania predpisov. ESG je základnou súčasťou životaschopnej obchodnej stratégie, pretože úsilie a investície spoločností, ktoré vynakladajú na princípy ESG, pravdepodobne prinesú hodnotu. S ohľadom na to uvádzame päť spôsobov na vysokej úrovni, ako sa vaše úsilie ESG môže vyplatiť. (Hooman Shahidi, Viac na www.forbes.com)