Euro 7: Parlament prijíma opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy

Poslanci dali v stredu zelenú novým pravidlám EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov. 297 hlasmi za, 190 proti a 37 sa hlasovania zdržalo, Parlament prijal dohodu dosiahnutú s Radou o nariadení Euro 7 (typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel).  Vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej životnosti.

Zníženie emisií, zvýšenie životnosti batérie

Pre osobné automobily a dodávky budú zachované súčasné testovacie podmienky Euro 6 a emisné limity výfukových plynov. Pre autobusy a nákladné autá budú platiť prísnejšie limity pre výfukové emisie merané v laboratóriách a v reálnych jazdných podmienkach pri zachovaní súčasných testovacích podmienok Euro VI.

Po prvýkrát budú normy EÚ zahŕňať limity emisií brzdných častíc (PM10) pre osobné a dodávkové automobily a minimálne výkonnostné  požiadavky na životnosť batérie v elektrických a hybridných automobiloch. (Viac na europarl.europa.eu)