Riadenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík celej skupiny v kontexte ťažby

Ťažobný priemysel je dôležitejší než kedykoľvek predtým vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú musí zohrávať pri prechode na nulu. Toto však prichádza v čase výrazne zvýšenej kontroly a očakávaní environmentálnych, sociálnych a riadiacich vplyvov zo strany regulačných orgánov, investorov, spotrebiteľov a širokej verejnosti. Riadenie celoskupinových rizík ESG – najmä ľudských práv a environmentálnych rizík – nikdy nemalo takú dôležitú úlohu, a to ani v ťažobnom priemysle.

Rôzne významné incidenty a akcie, od katastrof zahŕňajúcich odkalisko, závaly baní a ekologické nehody až po ničenie miest pôvodného dedičstva, upriamili pozornosť na dôležitosť zavedenia správnych systémov a procesov na riadenie matice ESG rizík v celom čoraz zložitejšie dodávateľské a hodnotové reťazce. A hoci dobrá správa je kľúčom k riadeniu rizík ESG, najmä na úrovni celej skupiny, je jasné, že samotná existencia dobrých politík nestačí. Osobitná pozornosť sa musí venovať aj tomu, ako sa tieto politiky a systémy implementujú a monitorujú na mieste. (James Marlow, Charlotte Cartwrightová, Rebecca Burtonová, viac na lexology.com)