Vykazovanie CSRD: Ako sa môžu európske firmy poskytujúce finančné služby pripraviť

V našom poslednom blogovom príspevku sme zhodnotili vzorku popredných spoločností vo farmaceutickom a zdravotníckom sektore, pričom sme zhodnotili ich pripravenosť dodržiavať smernicu EÚ o podnikových sociálnych výkazoch (CSRD). Prvé spoločnosti riadené CSRD musia uplatniť jeho požiadavky na finančný rok 2024.

Tentoraz sme vykonali cielenú analýzu piatich popredných spoločností poskytujúcich finančné služby v Európskej únii a ich pripravenosti splniť požiadavky CSRD. Vo všeobecnosti naša analýza naznačuje, že analyzované firmy v priemere vykazujú vysokú vyspelosť v oblasti „riadenia“. Značná potreba opatrení však bola identifikovaná v prípade „environmentálneho“ a „sociálneho“ piliera CSRD. ( Veit Buetterlin, Volker Popp, Martin Born, lexology.com)