Granty na opatrenia v oblasti klímy pre organizácie trvalo udržateľného rozvoja: Preskúmajte financovanie, oblasti a spôsobilosť

Ak chcete zabezpečiť granty na zmenu klímy na podporu trvalo udržateľného rozvoja, je dôležité prechádzať informáciami o kritériách oprávnenosti, procesoch podávania žiadostí a kľúčových oblastiach záujmu významných grantov na zmenu klímy. Táto kompilácia môže poskytnúť cenné informácie o dostupných príležitostiach a pomôcť vám pochopiť požiadavky a priority rôznych grantových programov. (Viac na fundsforngos.org)