Investičné prekážky v oblasti odolnosti voči zmene klímy

Objavte kľúčové poznatky zo Správy o investičných prekážkach 2023, autoritatívneho hodnotenia skupiny Európskej investičnej banky o investičných prekážkach v Európskej únii. V správe sa zdôrazňuje kľúčová úloha investícií v hospodárstve a zároveň sa podrobne uvádzajú obmedzenia, ktoré bránia investíciám na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Tohtoročná správa sa osobitne zameriava na úlohu komerčných zmlúv o nákupe energie v projektoch obnoviteľnej energie, investíciách do odolnosti voči zmene klímy v dopravných systémoch, antimikrobiálnej rezistencii, v sektore lesného hospodárstva a v projektoch cezhraničnej infraštruktúry. Je to nevyhnutné čítanie pre každého, kto chce pochopiť investičné prostredie v rámci Európskej únie. (Viac na eib.org)