Vyššie ceny uhlíkových kreditov by mohli podporiť vytváranie lesov

V súvisiacich správach vyjednávači z Rady a Európskeho parlamentu dosiahli dočasnú dohodu o certifikačnom rámci na úrovni EÚ pre trvalé odstraňovanie uhlíka, poľnohospodárstvo a ukladanie uhlíka vo výrobkoch. Cieľom dobrovoľného rámca je uľahčiť a urýchliť zavádzanie vysokokvalitných činností na odstraňovanie uhlíka a znižovanie emisií z pôdy v rámci EÚ.

Nariadenie bude obsahovať inkluzívnu definíciu odstraňovania uhlíka zosúladenú s Medzivládnym panelom OSN pre zmenu klímy (IPCC), ktorá zahŕňa odstraňovanie atmosférického alebo biogénneho uhlíka.

Bude zahŕňať rôzne činnosti týkajúce sa odstraňovania uhlíka a znižovania emisií, ktoré sú rozdelené do štyroch rôznych typov jednotiek: trvalé odstraňovanie uhlíka, ktoré zahŕňa ukladanie atmosférického alebo biogénneho uhlíka na niekoľko storočí; a dočasné ukladanie uhlíka v produktoch s dlhou životnosťou, ako sú stavebné produkty na báze dreva. (Sidhi Mittal, viac na edie.net)