Cena emisných kvót uhlíka v Európe začiatkom roka 2024 výrazne klesla

V tomto roku európska cena emisných kvót uhlíka klesá, keďže energetický systém v regióne sa dekarbonizuje rýchlym tempom, uvádza agentúra Bloomberg . Cena emisných kvót CO 2 v rámci EU ETS bola 26. februára približne 54 EUR/t. Hoci tento týždeň trh vzrástol, stále je približne o 43 % nižšia ako pred rokom.

Tento trend je pre odborníkov prekvapivý, keďže systém obchodovania s emisiami v Európe sa v nasledujúcich rokoch posilní, keďže EÚ pracuje na dosiahnutí nulových emisií v roku 2050.

Dekarbonizácia energetického systému regiónu však rýchlo postupuje, znižuje dopyt po uhlíkových kreditoch, a tým vedie k poklesu cien. (Halina Jermolenko, viac na gmk.center)