Čo v skutočnosti znamená „čisté nulové emisie“?

Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti viac subjektov sľubuje svoje čisté nulové ciele. V súčasnosti existuje viac ako 80 krajín a stovky podnikov, ktoré stanovili svoje plány nulovej čistoty. Patria k nim svetoví producenti večera – Čína, Spojené štáty americké, Európska únia a India. Mať čisté nulové emisie znamená bod, sú emisie skleníkových plynov v dodávaných ľuďmi do ovzdušia vyvážené emisie odstránené zo vzduchu.

Predstavte si to ako váhu. Emisie uhlíka a iných skleníkových plynov nakláňajú váhu a cieľ čistej nuly je dostať váhu späť do rovnováhy.

Dosiahnutie tejto rovnováhy si vyžaduje dve veci.

  1. Zníženie emisií vypúšťaných z ľudskej činnosti najbližšie k nule.
  2. odstránenie emisií, ktoré je ťažké znížiť.

Dosiahnutie čistej nuly znamená, že stále môžeme vytvárať nejaké emisie. Ale pokiaľ budú kompenzované iniciatívami, ktoré budú GHG už v atmosfére.

Množstvo riešení a technológií na odstraňovanie uhlíka, ktoré sa vyvíjajú na nasávanie CO2 zo vzduchu a jeho ukladanie.

Takže znižovanie a odstraňovanie emisií ide v celosvetových pretekoch o čistú nulu spolu. ( Jennifer L, celý článok na carboncredits.com )