Včely a klimatické zmeny,

Zvýšená frekvencia a intenzita extrémnych poveternostných javov:

 • Včely sú citlivé na extrémne teploty, suchá a povodne. Tieto udalosti znižujú dostupnosť potravy a ničia včelstvá.
 • Teplotné vlny a suchá znižujú produkciu nektáru a peľu, čím obmedzujú potravu včiel.
 • Povodne ničia úle a včelstvá, čím znižujú počet včiel v oblasti.

Zmeny v kvitnutí rastlín:

 • Klimatické zmeny ovplyvňujú načasovanie kvitnutia rastlín. Včely sa musia prispôsobiť novým vzorcom kvitnutia, aby našli dostatok potravy.
 • Niektoré rastliny kvitnú skôr alebo neskôr v dôsledku klimatických zmien, čím sa znižuje ich dostupnosť pre včely.
 • Zmeny v kvitnutí rastlín ovplyvňujú aj produkciu medu a kvalitu včelích produktov.

Šírenie chorôb a parazitov:

 • Teplejšie a vlhkejšie podmienky podporujú šírenie chorôb a parazitov, ktoré napádajú včely.
 • Včely sú oslabené klimatickými zmenami a sú náchylnejšie na choroby a parazity.
 • Choroby a parazity včiel znižujú počet včiel a produkciu medu.

Zníženie biodiverzity:

 • Klimatické zmeny ovplyvňujú biodiverzitu rastlín, čím znižujú dostupnosť potravy pre včely.
 • Monokultúry a používanie pesticídov znižujú biodiverzitu a dostupnosť potravy pre včely.
 • Znížená biodiverzita ovplyvňuje aj produkciu medu a kvalitu včelích produktov.

Dopady na opeľovanie:

 • Včely sú dôležitými opeľovačmi rastlín, a preto ich úbytok môže mať vážne následky na produkciu potravín.
 • Zníženie počtu včiel ovplyvňuje opeľovanie rastlín a produkciu ovocia a zeleniny.
 • Klimatické zmeny a úbytok včiel ohrozujú potravinovú bezpečnosť a biodiverzitu.

Riešenia:

 • Podpora včelárstva a ochrany včiel.
 • Výsadba včelám prospešných rastlín.
 • Zníženie používania pesticídov a herbicídov.
 • Podpora ekologického poľnohospodárstva.
 • Boj proti klimatickým zmenám.

Záver:

Klimatické zmeny sú vážnou hrozbou pre včely a opeľovanie. Ochrana včiel a boj proti klimatickým zmenám sú dôležité pre zachovanie biodiverzity a potravinovú bezpečnosť.