EIT spúšťa výzvu EU Solar Academy

EIT po dohode s Európskou komisiou (DG GROW) ako súčasť Programu jednotného trhu (SMP COSME) spúšťa výzvu SMP-COSME-2024-EIT-EUSOLARACADEMY.  Výzva sa spúšťa v súlade s pracovným programom EIT na rok 2024 a bude ju spravovať EIT po podpísaní dohody o príspevku medzi Európskou komisiou (GR GROW) a EIT 1. decembra 2023.

Toto pozvanie sa týka priameho pridelenia jednej alebo viacerých právnických osôb ZIS za činnosti Európskej solárnej akadémie (téma „akcie“) s cieľom podporiť zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ pracovnej sily v v oblasti solárnych fotovoltaických technológií so silným zameraním na zamestnancov v MSP z EÚ. (Viac na eit.europa.eu)