Čo znamená otepľovanie Arktídy pre budúcnosť?

Arktída zažíva neúmerne vyšší nárast teploty v porovnaní so zvyškom planéty, čo spúšťa sériu kaskádových efektov. Toto rýchle otepľovanie má hlboké dôsledky pre globálne klimatické vzorce, ľudskú populáciu a voľne žijúce zvieratá. Misia Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) poskytne osobám s rozhodovacou právomocou merania s dôkazmi o zmenách a vplyve v polárnych oblastiach – so zameraním na Arktídu.

Misia má najväčší rádiometer vyvinutý ESA a bude poskytovať merania s vysokým rozlíšením súvisiace s morským ľadom, oceánom, snehom a povrchmi ľadovej pokrývky. To bude kľúčové pre pochopenie vývoja klímy v polárnej oblasti. ( od Európskej vesmírnej agentúry, viac na phys.org)