Ako znížiť emisie z rozsahu 3: kľúčové stratégie, ktoré fungujú

Podľa protokolu o skleníkových plynoch  zahŕňajú emisie rozsahu 3 všetky nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci vašej spoločnosti. 

Na rozdiel od ostatných dvoch emisií, rozsahu 1 (priame emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov) a rozsahu 2 (nepriame emisie z nakupovanej elektriny, tepla alebo pary), emisie rozsahu 3 zachytávajú širší rozsah vplyvov. Tieto emisie sú často náročnejšie na meranie a kontrolu, pretože majú veľmi rôznorodý a rozptýlený charakter. 

Emisie rozsahu 3 patria do troch rôznych kategórií:

  1. Emisie proti prúdu : Tieto emisie sa vyskytujú v dodávateľskom reťazci a zahŕňajú činnosti, ako je ťažba surovín, výroba a preprava tovaru a služieb.
  2. Následné emisie : Táto kategória zahŕňa emisie súvisiace s používaním, likvidáciou a spracovaním produktov spoločnosti na konci životnosti.
  3. Emisie hodnotového reťazca : Emisie hodnotového reťazca, ktoré zahŕňajú celý životný cyklus produktu alebo služby, zahŕňajú vplyvy smerom nahor aj nadol.

(Jennifer L, viac na carboncredits.com)