Smernica Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) a čo pre vás znamená

Dňa 5. januára 2023 vstúpila do platnosti smernica o podávaní správ o udržateľnosti spoločností (CSRD). Táto nová smernica modernizuje a posilňuje pravidlá týkajúce sa sociálnych, environmentálnych a riadiacich informácií, o ktorých musia spoločnosti podávať správy. Od tohto roku (finančný rok 2024) platia pre prvú skupinu oprávnených spoločností nové pravidlá, pričom správy budú zverejnené v roku 2025. Subjekty v pôsobnosti CSRD sú povinné dodržiavať 12 podrobných štandardov ESG na podávanie správ – Európske štandardy podávania správ o udržateľnosti (ESRS). (Jonathan McKeown, Dorothy Maxwell FICRS, viac na davy.ie )