Inovácie, ktoré sa dajú implementovať v ESG správe

Nová smernica EÚ o nefinančnom vykazovaní sa dotkne stovky slovenských firiem. Nefinančný  ESG reporting nie je žiadnou novinkou. Už od roku 2018 ho musí vykazovať niekoľko veľkých spoločnosti. Nová smernica CSRD nadobúda platnosť už tento rok a postupne sa dotkne viac ako 700 firiem vrátane malých a stredných podnikov. Pomocou inteligentného batériového úložiska, heat recovery systému a fotovoltaiky môžu firmy šetriť životné prostredie, energie a zároveň zvyšovať konkurencieschopnosť.

ESG reporting na úrovni finančného výkazníctva?

Cieľom ESG reportingu je zvýšiť transparentnosť podniku v oblasti životného prostredia, firemnej spoločenskej zodpovednosti a strategického podnikového riadenia. Sleduje sa tak napríklad zaobchádzanie podniku s odpadom, spotreba fosílnych palív, dodržovanie ľudských práv a etiky na pracovisku či protikorupčné mechanizmy podniku. Informácie slúžia ako dobrý odrazový mostík pri zlepšovaní udržateľnosti vo firme. Vykazovanie ESG údajov však netreba podceniť, pretože môže ovplyvniť rozhodovanie investorov a bánk o financovaní podniku. (viac na financnenoviny.com)