Prečo bolo potrebné aktualizovať postupy a pravidlá investovania ESG

Pred niekoľkými rokmi, keď sme počuli o udržateľnosti alebo aspektoch ESG, mnohí investori si mysleli, že čelíme úplne dočasnej alebo krátkodobej situácii. V súčasnosti môžete vidieť početné úpravy a akčné plány týkajúce sa udržateľnosti, ktoré spoločnosti vykonávajú.

Preto sme ponorení do dlhodobého trendu s veľmi vysokou dynamikou motivovanou tak klientom, ako aj požiadavkami regulátora ohľadom reportingu, ako uvidíme nižšie.

V rámci európskeho regulačného kolotoča, v ktorom sa nachádzame, bola smernica o nefinančnom zverejňovaní informácií (NFRD) upravená novou smernicou nazvanou CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), ktorá obsahuje viac ako 1 100 žiadostí o informácie a ktoré je potrebné začať podávať niektoré spoločnosti (s viac ako 500 zamestnancami a podliehajúce aktuálnej európskej smernici NFRD) od roku 2025 s údajmi od roku 2024. (Jeremy Whannell, viac na born2invest.com )