Rada a Parlament sa dohodli na odložení podávania správ o udržateľnosti pre určité odvetvia a spoločnosti z tretích krajín o dva roky

Rada a Európsky parlament dnes dosiahli predbežnú dohodu o smernici o lehotách na prijatie noriem podávania správ o udržateľnosti pre určité sektory a pre určité podniky z tretích krajín, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD). Dnešná dohoda poskytne spoločnostiam viac času na prípravu na odvetvové európske štandardy podávania správ o udržateľnosti (ESRS) a na špecifické štandardy pre veľké spoločnosti mimo EÚ, ktoré budú prijaté v júni 2026, teda o dva roky neskôr ako pôvodne plánovaný dátum. (Viac na consilium.europa.eu)