Ako správa o klíme mení hru

Spolu so zvážením environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov (bežne označovaných skratkou „ ESG “) boli správy o klíme navrhnuté ako prostriedok na podporu posunu k udržateľnejšiemu správaniu a zdôraznenie skutočných dopadov správania spoločností. K tomu prispieva aj zvyšujúca sa informovanosť a posun v preferenciách spotrebiteľov. Vyžaduje od spoločností, aby podrobne opísali, čo robia na zmiernenie klimatických rizík, čo zase znamená, že spoločnosti, ktoré neprijmú opatrenia alebo nerobia dosť, budú čeliť náležitej kontrole.

Letecké spoločnosti nie sú výnimkou. Letecký priemysel je neustále vychvaľovaný ako „ťažko dekarbonizovaný“, pričom mnohé letecké spoločnosti sú vyzývané, že v súvislosti s klimatickou krízou nekonajú alebo presadzujú neudržateľné postupy. Keďže podávanie správ o klíme sa vzťahuje aj na letectvo, očakáva sa, že letecké spoločnosti budú musieť mať zavedené účinné plány ESG a klimatické stratégie. ( Inês Afonso Mousinho, Gabriella Mifsudová, lexology.com)