Výzva ESG: Navigácia medzi greenwashingom a odporom

Základným pravidlom zodpovedného podávania správ ESG je, že tvrdenia ESG musia byť: (1) pravdivé a nezavádzajúce; (2) špecifické a nie všeobecné alebo nejednoznačné; (3) presné a nie prehnané; a (4) podložené a objektívne overiteľné. Tvrdenia ESG, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, by mohli byť predmetom tvrdení o „zelenom premývaní“, čo by mohlo viesť k sankciám zo strany regulačných orgánov.

V Kanade úrad pre hospodársku súťaž prijal sériu postupov pre podniky, aby zabezpečil, že tvrdenia ESG, vrátane akýchkoľvek environmentálnych a takzvaných „zelených“ tvrdení, nebudú považované za zavádzajúce.

Jedno z najvýznamnejších tvrdení o „zelenom umývaní“ v Kanade spustila organizácia Greenpeace Canada, ktorá v roku 2023 podala sťažnosť úradu pre hospodársku súťaž, v ktorej tvrdila, že šesť najväčších kanadských producentov ropných pieskov (tých, ktorí tvoria „alianciu Pathways“), uvádzalo nepravdivé informácie. a zavádzajúce vyhlásenia pre verejnosť v reklamnej kampani „Vyčistime vzduch“. ( Bryan J. Buttigieg, Sabrina Garieriová, Viac na lexology.com)