Zvýšenie produkcie technológie Net-Zero v Európe

„Zákon o priemyselnom odvetví s nulovou sieťou“ stanovuje cieľ, aby Európa do roku 2030 vyprodukovala 40 % svojich ročných potrieb na nasadenie v technológiách s nulovou sieťou na základe národných energetických a klimatických  plánov (NECP) a aby zachytila ​​15 % globálnej trhovej hodnoty. pre tieto technológie.

Počas rokovaní poslanci EP zabezpečili prístup založený na jednotnom zozname technológií, ktoré sa majú podporovať, okrem iného vrátane všetkých obnoviteľných technológií, jadrovej energie, priemyselnej dekarbonizácie, rozvodných sietí, technológií skladovania energie a biotechnológií. Zákon zjednoduší povoľovací proces a stanoví maximálne lehoty schvaľovania projektov v závislosti od ich rozsahu a výstupu.

Dohoda stanovuje vytvorenie iniciatív „Net-Zero Acceleration Valleys“, čím sa urýchli proces udeľovania povolení delegovaním častí zberu dôkazov o hodnotení životného prostredia na členské štáty. (Viac na europarl.europa.eu)