Rada a parlament uzavreli dohodu s cieľom podporiť ekologický priemysel EÚ

Rada a Európsky parlament dnes dospeli k predbežnej dohode o nariadení, ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby produktov s nulovou čistou technológiou, známejšieho ako „zákon s nulovou sieťou priemyslu“ (NZIA). Cieľom nariadenia je podporiť priemyselné nasadenie technológií s nulovou sieťou, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy, s využitím sily jednotného trhu na posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti priemyselných ekologických technológií.

Podľa dnešnej dohody bude existovať jednotný zoznam technológií s nulovou čistou siete s kritériami na výber strategických projektov v tých technológiách, ktoré lepšie prispejú k dekarbonizácii. (Viac na www.consilium.europa.eu)