Ako štandardy Net Zero zvyšujú udržateľnosť a efektivitu

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom obchodnom prostredí spoločnosti čelia skľučujúcej výzve – súčasne sledujú udržateľnosť a efektivitu a zároveň sa snažia splniť ciele Net Zero. Je to zložitá skladačka a mnohé organizácie sa snažia ju poskladať.

Tento boj nie je bez následkov. Neschopnosť riešiť výzvy v oblasti udržateľnosti a efektívnosti môže viesť k premeškaným príležitostiam, zvýšeným nákladom a rastúcemu prepojeniu medzi spoločnosťami a ich environmentálne uvedomelými zainteresovanými stranami. Stávky nikdy neboli vyššie.

Net Zero Standards ponúkajú jasnú cestu vpred. Tieto štandardy poskytujú usmernenie a slúžia ako kompas pre podniky, ktoré sa pohybujú v prostredí udržateľnosti a efektívnosti.  (Viac na 51tocarbonzero.com )