Ako chce EÚ regulovať poskytovateľov ratingu ESG

Ratingy environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov v oblasti správy a riadenia (ratingy ESG) poskytujú stanovisko k profilu alebo charakteristikám udržateľnosti podniku alebo finančného nástroja, ktorý je vystavený riziku ohrozujúceho udržateľnosť alebo vplyv na spoločnosť a/alebo životné prostredie.

Cieľ tejto iniciatívy je zlepšiť spoľahlivosť a porovnateľnosť hodnotenia ESG.

Jej zámerom takisto je zabezpečiť, aby ratingové agentúry začlenili Príslušné riziká ESG do úverových ratingov, ktorými sa posudzuje úverová bonita podniku alebo finančného nástroja. (Viac na ec.europa.eu)