Čo možno očakávať od dobrovoľných trhov s uhlíkom v roku 2024

Dobrovoľné trhy s uhlíkom prežili niekoľko turbulentných rokov. Všetci hráči na trhu – vrátane kupujúcich, obchodníkov, certifikátorov a vývojárov projektov – zasiahnutí mnohými vysokoprofilovými obvineniami z „greenwashingu“ v súvislosti s „nezdravými“ uhlíkovými kreditmi, ktorým by sa nemalo dôverovať, že poskytujú sľubované klimatické, environmentálne a sociálne výhody – čelili intenzívnej kontrole. V dôsledku toho boli niektoré spoločnosti ponechané váhavejšie, pokiaľ ide o účasť na trhu , s kombináciou obáv z obáv z poškodenia dobrého mena, únavy z rastúcej byrokracie spojenej s novými normami a tlaku zamerať sa na znižovanie emisií pri zdroji, čo slúži na utlmenie dopytu. v niektorých štvrtiach.

Ale pod takým obrovským tlakom na zlepšenie dôvery v trh sa neustále pracuje na posilnení rámca dohľadu, poradenstva a certifikácie. Výsledkom je, že v rámci dobrovoľného trhu s uhlíkom (VCM) teraz narastá pocit, že dodávky kreditov s vysokou integritou narastajú a sektor sa rýchlo zbavuje svojej bývalej povesti „divokého západu“. (Michael Holder)