ICVCM nastavuje latku vysoko s metodikami 100 uhlíkových kreditov, ktoré sa posudzujú

Rada integrity pre dobrovoľný trh s uhlíkom (ICVCM) dosiahla nový míľnik a oznámila svoj plán posúdiť viac ako 100 metodológií kreditu aktívneho uhlíka z hľadiska dodržiavania zásad vysokej integrity základných uhlíkových princípov (CCP).  Prvé rozhodnutia o týchto posudkoch majú byť doručené do konca marca.  Expertná skupina, vrátane členov správnej rady Rady pre integritu, jej expertného panelu a externých zainteresovaných strán, kategorizovala  podobné metodiky uhlíkových kreditov do 36 rôznych skupín. Skupiny podstúpia tri typy hodnotení na základe ich zložitosti a problémov.

Bolo to v auguste minulého roka, keď ICVCM zverejnilo svoj dlho očakávaný hodnotiaci rámec. (Jennifer L, carboncredits.com)