Kroniky trhu s uhlíkom: odhalenie roku 2023 a inflexné body roku 2024

Tu je rekapitulácia webinára, ktorý sa zameriava  na emisie uhlíkových kreditov a odchody do dôchodku, dopyt, kľúčových hráčov na trhu, investície, hlavné politické zmeny a výhľad na rok 2024. (Jennifer L, carboncredits.com)