Klimatická kríza mení planétu a deti

Obmedzenie nárastu globálneho otepľovania na 1,5 °C znižuje vystavenie novorodencov horúčavám o 45 %, suchu o 39 %, záplavám o 38 %, neúrode o 28 % a požiarom o 10 %

Globálne zasadnutie medziparlamentnej únie sa konalo v rámci Konferencie OSN o zmene klímy (COP28) s cieľom zmobilizovať úsilie na všetkých úrovniach o fenoméne zmeny klímy a jej negatívnych dôsledkoch.

Konečný výsledok viedol k programovému dokumentu na túto tému. Ako zástupca talianskej delegácie som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k záverečnému vyhláseniu v časti týkajúcej sa zraniteľných subjektov, ktorý bol prijatý.

Novela sa týkala záväzku parlamentu hľadať stratégie a prístupy na ochranu detí v boji proti klimatickým zmenám. Motivácia vyplynula zo správy The Climate Changed Child z produkcie UNICEF, ktorá nás vyzýva, aby sme sa zamysleli nad súvislosťou medzi klimatickou zmenou a deťmi, a z vypočutia vo Výbore pre životné prostredie Poslaneckej snemovne, o ktoré som dôrazne žiadal. (greenreport.it/news/)