Rada EÚ a Parlament dosiahli prelomovú dohodu o CSDDD: tri kľúčové poznatky

Smernica Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) smeruje do svojej záverečnej fázy. Najnovšia aktualizácia je, že konečné hlasovanie o konečnom znení sa očakáva v apríli 2024. Vyplýva to z aktualizácie poslanca Axela Vossa, ktorý 30. januára 2024 zverejnil najnovšiu verziu CSDDD. Tento návrh CSDDD bude hlasovalo sa o ňom v Rade 9. februára a vo výbore JURI 13. februára.

Návrh  zverejnený 30. januára  je ďalším krokom po dohode o ustanovení o CSDDD, ktorá bola dosiahnutá medzi Radou EÚ a Parlamentom  14. decembra 2023. Táto dohoda je kľúčovým míľnikom v tom, aby spoločnosti prispievali k ochrane životného prostredia a ľudských práv. Znamená to významný vývoj, keďže spoločnosti budú zodpovedné za potenciálne zneužívanie vo svojom hodnotovom reťazci. Nižšie sú zhrnuté najdôležitejšie body dočasnej dohody. Čoskoro sa podelíme o naše názory na najnovšiu verziu CSDDD. ( Suzanne Kröner – Rosmalen, Nicolas de Crombrugghe, lexology.com)