Ako sa prispôsobiť zmene klímy

Adaptácia ( www.adaptation.it ) hovorí o tom, čo ľudstvo robí, aby vzišlo z účinkov zmeny klímy bez ujmy alebo takmer bez ujmy. Marco Merola, novinár a tvorca projektu, nahrádza katastrofické koncepty pojmom adaptácia, aby vytvoril novú turistickú citlivosť a iný prístup k prírode. Cieľa sa chopilo Promoturismo zdieľaním vízie. Skutočnosť, že sa človek a príroda prispôsobujú rastúcim teplotám, je „odpoveďou na pokračovanie nádeje, života a pokroku“.

Na otvorení rokovania to zdôraznil aj riaditeľ Promoturismo Antonio Bravo, ktorý pripomenul, že «Promoturismo svojou činnosťou zasieva koncepty udržateľnosti» aj vtedy, keď vytvára a využíva systémy umelého zasnežovania na lyžiarskych svahoch. „Umelý sneh – podčiarknuté Bravo – keď sa roztopí, vracia sa do obecného vodného okruhu. Aj toto je cnostný kruh.“ Je to určite príklad založený na recyklačnom reťazci, ktorý zahŕňa Friuli Venezia Giulia. (GIACOMINA PELLIZZARIOVÁ)