EU Nový nástroj má za cieľ štandardizovať meranie uhlíka

Bol vyvinutý nový nástroj, ktorý vlastníkom nehnuteľností pomáha merať a znižovať uhlíkovú stopu ich budov v celej Európe. Tento nástroj s názvom Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) má za cieľ štandardizovať hodnotenie emisií uhlíka v budovách a poskytnúť plán na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Nástroj je založený na najnovších vedeckých údajoch a je v súlade s Parížskou dohodou a Zelená dohoda EÚ. CRREM podporuje konzorcium popredných realitných organizácií vrátane GRESB, INREV, RICS a ďalších. Nástroj je k dispozícii zadarmo na webovej stránke CRREM.

 

 

.