40 jednoduchých tipov na zníženie uhlíkovej stopy na nasledujúcej dovolenke

Koľko prírodných zdrojov spotrebujeme, keď cestujeme? Ako môžeme znížiť uhlíkovú stopu a emisie CO2 našich dovoleniek? Objavte 40 jednoduchých pravidiel, ako cestovať udržateľnejšie! Ekologická stopa meria, koľko prírodných zdrojov vyprodukovaných Zemou spotrebujeme našimi činmi, vrátane cestovania.  Uhlíková stopa je parameter, ktorý nám umožňuje odhadnúť naše emisie skleníkových plynov. Vo všeobecnosti sa vyjadruje v tonách ekvivalentu CO2 (CO2e). Podľa Kjótskeho protokolu existuje niekoľko skleníkových plynov, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri výpočte uhlíkovej stopy. Sú to oxid uhličitý, metán, oxid dusný, fluórované uhľovodíky a chlorid sírový.

Pozrime sa, akými malými radami sa môžeme riadiť pred cestou a počas nej, aby sme počas dovolenky zmiernili náš vplyv na životné prostredie . (Alessia Framba)