Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) je nástupníckou organizáciou Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA). Oficiálne založené 15. februára 2021, začala svoju činnosť 1. apríla 2021 s cieľom implementovať časti niektorých programov EÚ. CINEA zohráva kľúčovú úlohu pri podpore Zelenej dohody EÚ prostredníctvom efektívnej a efektívnej implementácie jej delegovaných programov. 

Je to dynamické a inovatívne pracovné miesto, kde sa profesionálni a skúsení zamestnanci cítia splnomocnení a odhodlaní dosiahnuť misiu a strategické ciele organizácie.

Agentúra podporuje efektívne zdieľanie vedomostí a synergie medzi svojimi rôznymi programami a vytvára silné partnerstvá so svojimi zainteresovanými stranami.

 

.