Európska environmentálna agentúra (EEA)

Európska environmentálna agentúra    Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí. Cieľom agentúry EEA je podporovať trvalo udržateľný rozvoj tým, že pomáha dosiahnuť významné a merateľné zlepšenie životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií subjektom, ktoré tvoria politiku, a verejnosti.

 

.