ECB zintenzívňuje prácu v oblasti klímy so zameraním na ekologickú transformáciu, klímu a riziká súvisiace s prírodou

Rastúci vplyv klimatickej krízy na hospodárstvo a finančný systém si vyžaduje viac opatrení

ECB opätovne potvrdzuje svoj záväzok k prebiehajúcim klimatickým opatreniam a bude ich pravidelne posudzovať

Tri oblasti, na ktoré sa treba zamerať na roky 2024 a 2025: dôsledky ekologickej transformácie, fyzický vplyv zmeny klímy a riziká súvisiace s prírodou pre hospodárstvo a finančný systém

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla rozšíriť svoju prácu v oblasti zmeny klímy, pričom určila tri hlavné oblasti, ktorými sa bude riadiť jej činnosť v rokoch 2024 a 2025:

  1. vplyv a riziká prechodu na ekologické hospodárstvo , najmä súvisiace náklady na prechod a investičné potreby;
  2. rastúci fyzický vplyv zmeny klímy a ako opatrenia na prispôsobenie sa teplejšiemu svetu ovplyvňujú hospodárstvo;
  3. riziká vyplývajúce zo straty a degradácie prírody , ako sa vzájomne ovplyvňujú s rizikami súvisiacimi s klímou a ako by mohli ovplyvniť prácu ECB prostredníctvom svojho vplyvu na hospodárstvo a finančný systém .