Môže pokles populácie vyriešiť globálne environmentálne výzvy?

Prognózy Organizácie Spojených národov (OSN)  naznačujú , že desiatky krajín na celom svete budú v blízkej budúcnosti čeliť poklesu populácie. Európa už tento jav zažíva, zatiaľ čo Latinská Amerika a Ázia by mali nasledovať v 50. rokoch 20. storočia.  Spomedzi 20 krajín, ktoré v súčasnosti zažívajú rýchly úbytok obyvateľstva, sa všetky okrem dvoch – Japonska a Kuby – nachádzajú v Európe a väčšina z nich sú krajiny s vysokými príjmami. Dokonca aj Čína, ktorá si až do minulého roka držala titul najľudnatejšieho národa sveta, keď ju predbehla India, zažila prvý pokles populácie v roku 2022. Predpovede naznačujú, že približne na konci tohto storočia budú takmer všetky krajiny sveta okrem dvanástich svedkami toho, že miera pôrodnosti klesá pod hranicu 2,1 potrebnú na udržanie stability populácie.

Vlády krajín s nízkou pôrodnosťou sú znepokojené a vnímajú pokles populácie ako ekonomickú krízu. Niektorí ekológovia však tvrdia, že klesajúci počet obyvateľov v krajinách s vysokými príjmami je pozitívnym trendom, pretože pravdepodobne vedie k nižším emisiám uhlíka. Keď sa však bližšie pozrieme na koreláciu medzi demografickými posunmi a emisiami uhlíka, možno dospieť k záveru, že pokles populácie v krajinách s vysokými príjmami nie je dostatočným riešením na zastavenie globálneho otepľovania. (ROOSA VAN KEULENA)