CHCETE EXPORTOVAŤ DO EURÓPY? PRIPRAVIŤ SA. BUĎTE ZODPOVEDNÍ.

Možno ste už o tom počuli: Európska zelená dohoda (EGD). Ide o najambicióznejší balík politík a iniciatív na boj proti klimatickým zmenám a predchádzanie strate biodiverzity vo svete. Je to reakcia Európskej únie (EÚ) na globálnu klimatickú núdzu. EGD je balík politík, ktoré definujú európsku stratégiu dosiahnuť nulové čisté emisie a stať sa hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje do roku 2050. EGD ovplyvní všetky sektory hospodárstva. Okrem toho budú ovplyvnení aj dodávatelia z krajín mimo EÚ.

EGD zahŕňa viac ako 50 politických iniciatív a bude financovaná sumou viac ako 1 bilióna eur. Politiky EGD zmenia spôsob, akým sa tovar vyrába a spotrebúva. To znamená, že tovar predávaný na trhu EÚ, vrátane dovozu z tretích krajín, bude musieť spĺňať vyššie environmentálne normy a normy udržateľnosti. Od spustenia EGD už bolo prijatých veľa politík a v nasledujúcom roku sa prijmú niektoré dôležité rozhodnutia.