Zohľadnenie kritérií udržateľnosti v odmeňovaní je kľúčom k dosiahnutiu cieľov ESG

Čoraz väčší počet spoločností zohľadňuje kritériá udržateľnosti nielen pri platoch výkonných riaditeľov a riaditeľov, ale aj pri platoch ich zamestnancov ako celku, aby lepšie dosiahli svoje ciele ESG. Tejto dynamike sme sa venovali v dialógoch Garrigues Sustainable .

„Spoločnosti, ktoré sa snažia zvážiť kritériá udržateľnosti, vytvárajú značku zamestnávateľa, ktorá im dáva konkurenčnú výhodu, pokiaľ ide o prilákanie a udržanie talentov,“ poznamenal Eduardo Gómez de Salazar , partner oddelenia Human Capital Services (HCS) spoločnosti Garrigues . Aby sme sa ponorili do témy, v dialógoch Garrigues Sustainable sme mohli čerpať zo skúseností spoločnosti – Acciona Energía – ktorá to robí už roky, pretože udržateľnosť tvorí súčasť jej DNA.

ako to robí? Ana Benita, vedúca oddelenia Organizácie, talentu a pohody v Acciona Energía, vysvetlila, že významná časť variabilnej mzdy všetkých zamestnancov (12,5 % v roku 2023) súvisí s dosahovaním cieľov udržateľnosti skupiny. Inými slovami, záležitosti, ako je cieľ, aby ženy zastávali určité percento riadiacich pozícií, sa netýkajú len vedúcich pracovníkov, ale celého personálu. (Eduardo Gómez de Salazar Sabán, lexology.com)