Iba 1 z 25 malých a stredných podnikov meria svoje uhlíkové emisie: Prieskum

Prieskum globálnej komunity generálnych riaditeľov YPO so sídlom v USA v stredu zdôraznil, že väčšina malých a stredných podnikov (SMB) nemeria svoje uhlíkové emisie, čo by mohlo vážne narušiť ich schopnosť prispievať k riešeniu klimatických zmien.  Globálny prieskum vplyvu YPO 2023, ktorý zahŕňal viac ako 700 členov z 82 krajín vrátane Indie, ukázal, že iba 4 percentá opýtaných členov boli schopné poskytnúť údaje o priamych a nepriamych emisiách svojich spoločností (rozsah 1-3).  Rozsah 2 a 3, ktoré sú nepriamymi emisiami v dôsledku činností zo zdrojov, ktoré spoločnosť nevlastní ani nekontroluje, ako sú emisie pri výrobe elektriny nakúpenej a použitej na miestnych alebo medzinárodných miestach, pri výrobe tovaru zakúpeného spoločnosťou, zaobchádzaní s treťou stranou vypúšťaných odpadových vôd, preprava a úprava odpadov zo skládok vznikajúcich spoločnosťou a pod.  (Desk MSME, financialexpress.com)