Aký je zmysel hodnotenia ESG?

Environmentálne, sociálne a riadiace hodnotenia boli kritizované ako nespoľahlivé, neprehľadné a slabo korelované s výkonnosťou akcií. To nie je problém len pre investorov, ktorí ich sledujú. Ako hovorí obrovský nórsky suverénny fond Norges , nedokonalé ukazovatele trvalej udržateľnosti znepokojujú názory všetkých ostatných. Všetci veľkí investori nesledujú ratingy ESG pridelené spoločnosťami ako MSCI, S&P Global a Morningstar’s Sustainalytics. Väčšina si vyberá z množstva ponúkaných údajov a integruje informácie do svojich vlastných rámcov oceňovania.  Ale hodnotenia stále posúvajú veľa peňazí. Fondy s aktívami vo výške 121 miliárd USD podpísali Zásady zodpovedného investovania OSN, v ktorých sa zaviazali, že pri rozhodovaní, do čoho investovať, budú brať do úvahy problémy ESG. Mnohé z nich využívajú hodnotenia tretích strán. Menší investori s menšou kapacitou na nezávislú analýzu majú tendenciu spoliehať sa na hodnotenia ESG alebo investovať do produktov a stratégií, ktoré sú na nich postavené. (Roula Khalaf, redaktorka FT)