Zdaňovanie veľkého bohatstva na účel financovania ekologickej a sociálnej transformácie

V rámci tejto iniciatívy sa Európska komisia vyzýva, aby zaviedla európsku daň z veľkého bohatstva. Táto daň by bola príspevkom k vlastným zdrojom Únie, pričom príjmy z nej by pri spolufinancovaní zo strany členských štátov umožňovali posilniť a stabilizovať európske politiky v oblasti environmentálnej a sociálnej transformácie, ako aj rozvojovej spolupráce. Tento príspevok by bol zameraný na boj proti zmene klímy a nerovnostiam, pričom by umožňoval spravodlivejšiu účasť európskych občanov na plnení týchto cieľov.

Webová stránka iniciatívy v registri Európskej komisie

Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje):
Kontaktné osoby

Paul Magnette

info@tax-the-rich.eu 

Anne Lambelin

info@tax-the-rich.eu 

Registračné číslo
ECI(2023)000006
Začiatok obdobia zberu
09/10/2023