Je zmena klímy na hlasovacom lístku v roku 2024?

Milióny Európanov a Európaniek budú mať od 6. do 9. júna 2024 možnosť podieľať sa na tvorbe budúcnosti demokracie v Únii účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu. Bude to jedinečná príležitosť, keď môžeme všetci spoločne rozhodnúť o budúcnosti Európskej únie. Účasť na voľbách je vždy dôležitá – či už na miestnej, celoštátnej, alebo európskej úrovni. Je to výborná možnosť vyjadriť sa k témam, na ktorých vám záleží.

Účasťou na voľbách môžete prispieť k zmene sveta, v ktorom žijete.

Človek si často ani neuvedomuje, aké množstvo ľudí výsledok volieb do Európskeho parlamentu v skutočnosti ovplyvní. Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých: veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov – na globálnej aj miestnej úrovni.

V právnych predpisoch EÚ sa upravujú obzvlášť dôležité oblasti života väčšiny ľudí: životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer.

Váš hlas rozhodne, ktorí poslanci Európskeho parlamentu vás budú zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie. Tieto rozhodnutia ovplyvnia váš každodenný život a život mnohých ďalších.