Čo bude ďalej v Európe? – Harmonogram európskej klimatickej a energetickej politiky

Viac informácií o kľúčových krokoch a vývoji vo volebnom roku 2024 nájdete v informačnom letáku CLEW Klíma vo voľbách do EÚ v roku 2024 a vytvorenie budúceho vedenia bloku .

Ďalšie informácie o udalostiach a vývoji v oblasti klímy a energetiky v Európe nájdete v legislatívnom pláne vlakov Európskeho parlamentu o zelenej dohode v Európskom parlamente , v kalendári podujatí belgického predsedníctva Rady a v kalendári tlače Rady .